Ulusal bildiriler

Prof. Dr. Oğuz ÇETİNKALE

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa TıpFakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

 

Yurt İçi Bildiriler ;

1-    ÇOKNEŞELİ B., ÇETİNKALE O.,ERÖZBEK A.,YILDIRIM İ., KURUL S.,KARABACAK A.,TULUNAY S. El sırtı cilt  defektleri ve onarım yöntemleri. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Mart 1983 Uludağ, BURSA

2-    ALTINTAŞ M.,ERÖZBEK A., ÇETİNKALE O.,BİLSEL N.  Kemik  lezyonlu alt ekstremite defektlerinin tedavisinde kas-deri flabının yeri. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Mart 1983 Uludağ, BURSA

3-    YILDIRIM İ., ÇETİNKALE O.,KURUL S. Alt dudak onarımında  Orbikularis Oris Halkasının Triangular Kas transpozisyonu ile Tamamlanması. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Haziran 1984, BURSA.

4-    YILDIRIM İ., ÇETİNKALE O. Parotis tümörleri  eksizyonunda boyama yönteminin yararları. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Haziran 1984, BURSA.

5-    ÇOKNEŞELİ B., ÇETİNKALE O.,TULUNAY S.,ERÖZBEK A., ÇAMUŞCU S. Yüz kırıklarının değerlendirilmesinde  Bilgisayarlı tomografinin yeri. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Haziran 1984, BURSA.

6-    ALTINTAŞ M., ÇETİNKALE O.,TULUNAY S.,YILDIRIM İ. Keloid Tedavisinde “Dermo-Jet ile intralezyoner”   Triamcinolone  injeksiyonu ve Cerrahi kombinasyonundan  alınan sonuçlar. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Haziran 1984, BURSA.

7-    ÇETİNKALE O.,ÇOKNEŞELİ B.,KARABACAK A.,ERÖZBEK A. Erkek dış genital organlarının avülsiyon  yaralanmaları Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Haziran 1984, BURSA.

8-    ÇETİNKALE O.,ÇAMUŞCU S.,YILDIRIM İ.,ÇOKNEŞELİ B. Kompüterize tomografinin Direkt koronal kesitleriyle  komplike yüz travmalarının  incelenmesi. Ulusal Radyoloji Kongresi.23-25 Ekim 1984,ANKARA.

9-    ÇETİNKALE O.,ALTINTAŞ M.,ÇOKNEŞELİ B. Keloidlerde  uyguladığımız kombine tedavi. X.Ulusal Dermatoloji Kongresi. 23-25 Ekim 1984,  Abant, BOLU

10-ÇOKNEŞELİ B.,ALTINTAŞ M.,ÇETİNKALE O.  Hemangioma  tedavisinde Magnesyum Implantasyonu. X.Ulusal Dermatoloji Kongresi. 23-25 Ekim 1984  Abant, BOLU

11-YILDIRIM İ., ÇETİNKALE O.,VURAL F. Alt dudak kanserleri  tedavisinde “Triangüler adale transpozisyonu”nun kullanımı. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-4 Mayıs 1985,İSTANBUL.

12-YILDIRIM İ.,SUNAR O.,SÖZEN N., ÇETİNKALE O. Servikal özofajektomi ve Radyasyona bağlı doku kayıplarının rekonstrüksiyonunda DP  (Deltopektoral) flaplar ve  değerlendirmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-4 Mayıs 1985,İSTANBUL.

13-ÇETİNKALE O.,TULUNAY S.,YILDIRIM İ.,ÇOKNEŞELİ B. Multipl fasiyal yaralanmalarda cerrahi tedavi  yöntemlerimiz. Türk Ulusal otorinolaringoloji Kongresi,  5-8 Eylül 1985,BURSA

14-ÇOKNEŞELİ B., ÇETİNKALE O.,YILDIRIM İ.,TULUNAY S. Maksillo-Zigomatik kırıklarda tespit ve tedavi  seçenekleri. Türk Ulusal Otorinolaringoloji Kongresi,  5-8 Eylül 1985,BURSA

15-YILDIRIM İ.,ÇOKNEŞELİ B., ÇETİNKALE O.  Dudak yarığı  ameliyatı geçirmiş hastalarda dudak ve burunun sekonder korreksiyonu. Türk Ulusal Otorinolaringoloji Kongresi,  5-8 Eylül 1985,BURSA

16-YILDIRIM İ., ÇETİNKALE O.,ÇOKNEŞELİ B. Alt dudağın subtotal  rezeksiyonunu gerektiren tümörlerde fonksiyonel bir onarım yöntemi. Türk Ulusal Otorinolaringoloji Kongresi, 5-8 Eylül 1985,BURSA

17-ÇOKNEŞELİ B., ÇETİNKALE O.,BAHADIRLI G.,KARABACAK A., TULUNAY S. Penis cildi ve skrotumun travmatik  kayıplarında onarım yöntemleri. Ulusal Üroloji Kongresi, 7-11 Ekim 1985, DATÇA

18-ALTINTAŞ M., ÇETİNKALE O.,KARABACAK A. Biyolojik Pansumanla alt ekstremite açık yaralarının  tedavisi. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 1985, ALANYA.

19-ÇETİNKALE O.,TULUNAY S. Elin total degloving yaralanmalarında uyguladığımız  kombine onarım  yöntemleri ve aldığımız sonuçlar. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 1985, ALANYA.

20-YILDIRIM İ., ÇETİNKALE O.,ÇOKNEŞELİ B. Periorbital  lezyonlarda Rekonstrüksiyon. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi. 7-12 Eylül 1986, 1986,BURSA.

21-ÇOKNEŞELİ B., ÇETİNKALE O.,KURAN İ. Bir “Nager Akrofasialdizostozis” olgusu. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Mayıs 1987, MERSİN.

22-ÇETİNKALE O.,ÇOKNEŞELİ B.,ULU N. Ekstensor tendon  yaralanmalarında uyguladığımız erken ve geç  tedavi. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Mayıs 1987, MERSİN.

23-MINDIKOĞLU AN., ÇETİNKALE O.,PUSANE A.,OSKUİ İ. Bir geniş yanık olgusunda Siklosporinle  immunsupresyon sağlanarak  homogreft uygulaması. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Ekim 1990, KUŞADASI.

24-YILDIRIM İ.,ŞENYUVA C., ÇETİNKALE O.,MÜFTÜOĞLU T., OKUR İ. 25 yıllık Cerrahpaşa yanık verileri ve  düşündürdükleri. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ekim 1991, NEVŞEHİR.

25-ÇETİNKALE O.,ŞENYUVA C.,ANĞ Ö.,BİLGİÇ L.,ALTUĞ T. Yanık eskarının erken eksizyonu ve greftlemenin  barsakta oluşan  bakteriyel translokasyon üzerine  etkisinin deneysel olarak   araştırılması. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ekim 1991, NEVŞEHİR.

26-ÇETİNKALE O.,ŞENYUVA C.,AYAN F.,BİLGİÇ L.,ÇİZMECİ O., OSKUİ İ. Geniş yanıklarda , immunsupresif tedavi ile  allogreft  uygulamasının immun sistem ve mortalite  Üzerine etkisinin hayvan modelinde araştırılması. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ekim 1992, ANKARA.

27-ÇETİNKALE O.,ŞENYUVA C.,AYAN F.,ÇAŞKURLU H.,ÇİZMECİ O., PUSANE A.  Termal yaralanmanın hücresel ve humoral   sistem üzerindeki  olumsuz etkilerinin hayvan  modelinde araştırılması. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ekim 1992, ANKARA.

28-ÇETİNKALE O.,ÇİZMECİ O.,AYAN F.,ŞENYUVA C. Geniş yanıkların tedavisinde deri allogreftlerinin FK506 ile birlikte hayvan  modelinde kullanımı. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Eylül 1993, İSTANBUL.

29-YILDIRIM İ., BAHÇEÇİOĞLU., ÇETİNKALE O., ALTINTAŞ M. Üst göz kapağının total kaybında işlevsel  ve anatomik yaklaşımlı bir onarım yöntemi. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Eylül 1993, İSTANBUL.

30-ALTINTAŞ M., ÇETİNKALE O. Diabetik ayak lezyonlarının tedavisi. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Eylül 1993, İSTANBUL.

31-YAZICI Z., ÇETİNKALE O., AYAN F. Diyetsel n-3 ve n-9 serisi yağ asitlerinin yanık sonrası immun cevaba  etkileri. Türk Farmakoloji Derneği XII. Ulusal Kongresi, Ekim – 4 Kasım 1994, Tekirova – ANTALYA.

32-Çetinkale O, Gazioğlu E, Battal N, Ayan F, Seradjmir M. Derin yanıkların tedavisinde erken eksizyon ve greflemenin mortalite  ve morbidite açısından önemi. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23 Eylül 1995, İSTANBUL

33-Çetinkale O, Gazioğlu E, Bilgiç L, Şenyuva C, Anğ Ö. Termal yaralanmadan sonra barsakta oluşan bakteriyel translokasyonun yanık sepsisisİndeki rolü.  Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23 Eylül 1995, İSTANBUL.

34-Battal N, Gazioğlu E, Çetinkale O,Seradjmir M, Ayan F, Dikici S. Yeniden organize olan acil kliniğimizde son 3 yıllık yanık istatistiği ve  yanık tedavisi uygulamalarımız.. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23 Eylül 1995, İSTANBUL.

35-YILDIRIM İ., ÖZCAN M., ÇETİNKALE O., BAYRI O., GÜLTAN S., YAVUZ  M., ŞENYUVA C., GÜRBÜZ C., İSFENDİYAR M.A., TOKAT O., ÖZGÖN M., , KURTİPEK Ö., BAMYACIOĞLU A.C., KURTULUŞ G., KAYA S. İnterplast Türkiyenin savaş yaralıları için düzenlediği Azarbeycan,  Bakü-1994 işlevi. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Eylül 1995, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne.

36-ÇETİNKALE O., BATTAL N. Nazolateral kompoze ada flebi ile alt göz kapağının total rekonstrüksiyonu..  Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Eylül 1995, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne.

37-ÇETİNKALE O., BİLGİÇ L., AYAN F., KANDİLCİ A. İskemik cilt fleplerinde nötrofil aracılıklı gelişen hasar ve siklosporin  tedavisi ile flep canlılığının desteklenmesi. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Eylül 1995, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne.

38-GAZİOĞLU N.,  ÇETİNKALE O., GAZİOĞLU E., AKAR Z., ÖZER G.,  KUDAY C. Orbita kırıklarına multidisipliner yaklaşım.  Ulusal Türk Nöroşirürji Cerrahi Kongresi, mayıs 1995, Kuş Adası, Türkiye

39-ÇETİNKALE O.,DEMİR M., SAYMAN HB., AYAN F., ÖNSEL Ç. Yanıkta lokal olarak gelişen dolaşım bozukluğu ve düzeltilmesine  yönelik girişimlerin sıçan modelinde incelenmesi. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Eylül 1996, Bursa, Türkiye.

40-ÇETİNKALE O.,ŞENYUVA C., BELCE A., KONUKOĞLU D., GÜMÜŞTAŞ MK., TAŞ T. Yanıkta doğal antioksidan kapasite ve lipid peroksidasyonu arasındaki ilişkinin sıçan modelinde incelenmesi. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Eylül 1996, Bursa, Türkiye.

41-ÇETİNKALE O., YAZICI Z.  Yanık sonrası erken dönemde yağ asiti  profilindeki değişiklikler. ( 29 olguda klinik çalışma ). Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Eylül 1996, Bursa, Türkiye.

42-BULAN R., ÇETİNKALE O., KONUKOĞLU D., ŞENEL O., BÜGE Ö. Serbest okksijen radikallerinin yanıktan sonra oluşturduğu sistemik  hasar ve N-Asetilsistein’in antioksidan etkisinin rat modelinde  araştırılması. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Eylül 1996, Bursa, Türkiye.

43-ŞENEL O., ÇETİNKALE O., AHÇIOĞLU F., ÖZBAY G., BULAN R.  Antioksidan tedavinin iskemik yara üzerindeki etkilerinin rat  modelinde araştırılması. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Eylül 1996, Bursa, Türkiye.

44-ÇETİNKALE O., ŞENYUVA C., TULUNAY S.  Single sheet facial  resurfacing in burned patient reducing donor site morbidity by tissue expansion. Marmara Tıp Günleri. The Marmara Hotel. Eylül 1996, İstanbul, Türkiye.

45-DEMIR M., KALKAN MT., CETINKALE O., METE C., GÜLYAŞAR T.,  ÖNSEL Ç., ÖNEN S.  Akut elektrik yanıklarının gama kamera ile görüntülenmesi. VIII Ulusal Biofizik Kongresi (S16). 26-28 Eylül 1996, Gebze Kocaeli.

46-ÇETİNKALE O., ŞENEL O., BULAN R., TÜRKASLAN T.  İskemi-Reperfüzyon hasarında, reperfüzyon sonrası doku  ölümü ile ilgili kritik sürenin tespiti Ulusal Plastik ve  Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Eylül 1997, Antalya, Türkiye.

47– ŞENEL O., ÇETİNKALE O., BULAN R., TÜRKASLAN T. İskemi Reperfüzyon hasarında N-Asetil Sisteinin Etkisi. Deneysel Çalışma. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Eylül 1997, Antalya, Türkiye.

48-ŞENYUVA C., BENLİER E., BOLAYIRLI M., ÇETİNKALE O.,  BURÇAK G.Sekonder iskemi yaralanmasında Cyclosporine  A nın serbest radikaller ve nötrofil infiltrasyonuna etkisi.  Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Eylül 1997, Antalya, Türkiye.

49-ÇETİNKALE O., ŞENEL O., ŞENGÜL R., BİLGİÇ L., BOLAYIRLI M.,  BURÇAK G. İskemik dokuda lipid peroksidasyonu ve nötrofil infiltrasyonuna , FK506 etkisinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak  araştırılması. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Eylül 1997, Antalya, Türkiye.

50-KONUKOĞLU D., ÇETİNKALE O., BULAN R. Yanıkta N-Asetil sistein tedavisi ile sıçanların akciğerlerindeki glutathion seviyelerindeki değişiklikler.   II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.  30 Eylül-4 Ekim 1997, İSTANBUL

51-ÇETİNKALE O., KONUKOĞLU D., ŞENEL O.  Sıçan modelinde haşlanma yanığı sonrası uzak organlarda oluşan lipid peroksidasyonu ve buna Siklosporin-A nın etkisi.   II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.  30 Eylül-4 Ekim 1997, İSTANBUL

52-ÇETİNKALE O., S.TULUNAY, B.ÇOKNEŞELİ  Rinoplastide ”Gülme Deformitesinin “ düzeltilmesi.       Estetik Plastık  Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi.  21-24 Nisan 1998, İSTANBUL

53-ŞENEL O., ÖZDEMİR S., ÇETİNKALE O., TÜRKASLAN T., ŞEFİK D. The rheological changes of blood after electrical trauma.  1st European Appointed, XX  National Congress of the Turkish Society of Plastic Surgeons. 3-6 September 1998, ISTANBUL

54-ÇETİNKALE O., KONUKOĞLU D., ŞENEL O., KEMERLİ G.D., YAZAR Ş. The effect of FK506 on neutrophil accumulation and lipid peroxidation following burn injury in an animal model. 1st European Appointed, XX  National Congress of the Turkish Society of Plastic Surgeons. 3-6 September 1998, ISTANBUL

55-YAZAR Ş., ÇETİNKALE O., ŞENEL O., DEMİR M., DEMİRKESEN C., SAYMAN H. A new flap model: cutaneous muscle flap. 1st European Appointed, XX  National Congress of the Turkish Society of Plastic Surgeons. 3-6 September 1998, ISTANBUL      .

56-ALTINTAŞ F, KAYA G, KONUKOĞLU D, KURTULAN E, ÇETİNKALE O. Kontrollu hipotansiyonda biyokimyasal değişiklikler. .XXXII Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , 28 Ekim – 01 Kasım 1998 Antalya

57-Yücel A, Aydın Y, Çınar C, Çetinkale O, Şenyuva C, Güzel Z.  Ekzenterasyon gerektiren ve Sinüs Kökenli olmayan periorbital Malign tümörler. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Kış Simpozyumu  21-25 Mart 1999, Kartalkaya, Bolu.

58-Çınar C, Cetinkale O, Yücel A, Taş T, Altıntaş M. Alt ekstremitenin doku kayıplarının tedavisinde vakum yardımcılı kapatma tekniğinden aldığımız erken sonuçlar.  XXI Ulusal Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, 30 Eylül – 3 Ekim 1999, Kuşadası, İzmir

59-Cetinkale O, Altıntaş M. Diyabetik hastaların ayak yanıkları ( 30 olgunun değerlendirilmesi).  XXI Ulusal Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, 30 Eylül – 3 Ekim 1999, Kuşadası, İzmir.

60-Türkaslan T, Cetinkale O, Yücel A, Şenel O, Çaycı C, Altıntaş M. Deprem yaralılarına plastik cerrahi açısından yapılacak tedavi prensipleri ve Marmara-99 depremi sonrası kliniğimizde tedavi edilen hastalar.  XXI Ulusal Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, 30 Eylül – 3 Ekim 1999, Kuşadası, İzmir.

61-Yücel A, Çınar C, Aydın Y, Şenyuva C, Güzel Z, Cetinkale O, Altıntaş M. Maksillektomi gerektiren tümörler: 82 olgunun değerlendirilmesi.  XXI Ulusal Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, 30 Eylül – 3 Ekim 1999, Kuşadası, İzmir.

62-Cetinkale O, Şenel O, Bulan R.Hayvan modelinde yanıkta gelişen immundepresyon üzerine antioksidan tedavinin etkisi.  XXI Ulusal Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, 30 Eylül – 3 Ekim 1999, Kuşadası, İzmir.

63-Şenel O.N, Cetinkale O, Özdemir S, Türkaslan T, Yücel A.  Elektrik yanığı sonrası kan reolojisindeki değişiklikler üzerinde antioksidan tedavinin etkisi.  XXI Ulusal Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, 30 Eylül – 3 Ekim 1999, Kuşadası, İzmir.

64-Yazar Ş, Cetinkale O, Şenel O, Yücel A, Demir M, Sayman H. “Cutaneous muscle flap” kas perfüzyonunun geç dönemde sintigrafik olarak değerlendirilmesi (deneysel çalışma).  XXI Ulusal Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, 30 Eylül – 3 Ekim 1999, Kuşadası, İzmir

65-Yücel A, Aydın Y, Cetinkale O, Şenyuva C, Altıntaş M. Opere tek taraflı dudak yarığı olan erişkin olgularda burun deformitesinin açık rinoplasti yöntemi ile onarılması. Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, 14-19 Mart Mavrovo, Makedonya

66-Gazioğlu N., Etuş V, Uzan M, Çetinkale O., Çıplak N, Kuday C. Medpor ile orbita tavan rekonstrüksiyonu Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Kemer Antalya

67-Çınar C, Yücel A, Aydın Y, Güzel Z, Cetinkale O, Yıldırım İ. Burun yerleşimli nonmelanotik cilt tümörleri: 61  olgunun değerlendirilmesi.  XXIII Ulusal Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul.

68-Yazar Ş, Altıntaş M, Cetinkale O, Çaycı C, Arslan H. Yanıklı hastalarda Protein –C(PC), Protein-S (PS), antitrombin-III (AT-III)  düzeylerinin araştırılması.  XXIII Ulusal Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul.

69-Çınar C, Yücel A, Taş T, Oğur S, Erdinç B, Cetinkale O, Yıldırım İ. Kalın kısmi kalınlıkta deri grefti ile combine edilmiş  prefabrike fasya-cilt serbest fleplerinde grefli alanın oral ve nasal astar onarımında kullanımı.  XXIII Ulusal Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul.

70-Benlier E, Okur İ, Yıldırım M, Erdinç B, Cetinkale O, Yıldırım İ. Ters akımlı subkutan pediküllü kulak arkası cilt ada flebi.  XXIII Ulusal Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul.

71-Çetinkale O. Yanık Yarasının Cerrahi İzlemi. Yanık infeksiyonları Paneli, KLİMİK 2003, XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul.

72-Çetinkale O. Yüz yanıklarında doku genişleticiler ile onarım. Cerrahpaşa Tıp Fak , Plast Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Eğitim Semineri, 18 Mart 2005, İstanbul

73-Çetinkale O. Double-dom deformitesi  ve onarımı. Cerrahpaşa Tıp Fak , Plast Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Eğitim Semineri, Ekim 2005, İstanbul

74-Çetinkale O. Panel  Moderatörü.  Yanık kursu paneli  “Güncel Yanık ve Güncel Yara tedavisi sempozyumu” 23-24 Nisan 2005 Adana

75-Çetinkale O. Panelist.  Yara bakım kursu  “ideal pansumanGüncel Yanık ve Güncel Yara tedavisi sempozyumu” 23-24 Nisan 2005 Adana

76-Çetinkale O. Panelist.  Yanık kursu paneli  “ Yanıkta ilk Yaklaşım,  “Güncel Yanık ve Güncel Yara tedavisi sempozyumu” 23-24 Nisan 2005 Adana

77-Çetinkale O. Panelist.  Yanık paneli  “ Yüz Yanıklarında erken tedavi” ,  “Güncel Yanık ve Güncel Yara tedavisi sempozyumu” 23-24 Nisan 2005 Adana

78-M Çeber, C Çınar, C Öztürk, S Bağhaki, A Yücel, O Çetinkale. İzole Zigoma Fraktürleri: 86 Olgunun Retrospektif Analizi. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım 2005, Side, Antalya.

79-M Çeber, C Çınar, H Arslan, A Kılıç, H Akınoğlu, O Çetinkale. Yanık Rekonstrüksiyonunda Doku Genişletici Kullanımı ve Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım 2005, Side, Antalya.

80-M Çeber, C Çınar, C Çaycı, A Yıldırım, C Öztürk, O Çetinkale. Yanık ve Travma Zemininde Gelişen Marjolin Ülserleri: 23 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım 2005, Side, Antalya

81-M Çeber, C Çınar, C Öztürk, S Bağhaki, Y Aydın, O Çetinkale. Mandibula Kırıklarında Etyoloji ile Kırık Bölgesi İlişkisi. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım 2005, Side, Antalya.

82-M Çeber, C Çınar, O Çetinkale. Radyolojik Olarak Rabdomyosarkomu Taklit Eden Kas İçi Hematom Olgusu. 27. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 14–17 Eylül 2005, Konya

83-

0 views