English
profil English

Prof. Dr. Oğuz ÇETİNKALE

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ OFİS
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ

ANABİLİM DALI KMP , İSTANBUL 34300 TURKİYE

Tel. 0 (212) 414 30 00 – 222 32

Sekreter tel. 0 (212) 414 35 03

e-mail : droguz@istanbul.edu.tr

ORKİDE SAĞLIK HİZ.

FİŞEKHANE CAD. YAŞAR AP. No.:52/5 BAKIRKÖY İSTANBUL TÜRKİYE

Tel. 0 (212) 543 30 02

Faks. 0 (212) 662 15 60

0 views