Saç ekimi konusunda son yıllarda önemli gelişmeler olmuş ve hemen bu yeni tekniklerin hepsi ülkemizde uygulanmaya başlamıştır. 

Saç ekimi dünyada yaklaşık 20 yıldır uygulanan ve daima geliştirilen cerrahi bir girişimdir. Bu girişimin bilinen cerrahi girişim komplikasyonları haricinde herhangi bir yan etkisi yoktur. Saç ekiminden sonra yapılması gereken uygulamaları tam olarak yerine getirildiğinde hiçbir sakıncası olmaz. 

Teknik olarak iki çeşit canlı saç kökü nakli vardır. Saç kökleri folikül dediğimiz doku parçaları olarak nakledilir. Birinci teknik FUT foliküler ünit transplantation ikinci teknik foliküler ünit extractation (FUE). Birinci teknikte enseye yakın saçlı deriden yeterince büyük saçlı deri parçası alınır ve saç folikülleri tek tek ayrılarak hazırlanır. İkinci teknikte ise saç folikülleri alınırken tek tek alınır. Her iki teknik de saç kökü naklini sağlar. Her iki teknik birlikte de uygulanabilir. Hedef daha fazla saç kökünü bir seansta ihtiyaç olan bölgelere nakledebilmektir. 

Saç açıklığı veya saçlarında bariz bir seyrelme oluşmuş ve ensesinde sağlıklı saçlar bulunan herkese saç ekimi yapılabilir. Saç ekimi ameliyatları ortalama 5-6 saat sürer. 

FUT tekniğinde 6 ay ara ile 2 veya 3 seans yapılabilir. FUE yönteminde 3 gün ara ile 7-8 seans uygulanabilir. Seansların sayısı saç kökü nakli sayısına bağlıdır. Bir seansta FUE yöntemiyle 4-5 bin saç tel nakledilebilirken FUE yöntemiyle bir seansta 800-1200 saç teli nakli yapılabilir. FUE son yıllarda tarif edilmiş uzun zaman alan ve pahalı bir tekniktir. Ekim yapılan saçlar kanser, yanık veya hormonal bir hastalık olmadığı sürece tekrar dökülmez. 

Saç ekimi ameliyatı sonrasında yara bakımı, özel losyon ve şampuanlarla yıkama verilir. Zaman zaman, hastanın daha önceden de dökülme özelliği taşıyan saçları için dökülme önleyen losyonlar kullandırılır. 

Sık Sorulan Sorular

Saç ekimi nedir?Saçlı deri üzerindeki saçsız alanların, hastanın kendi saçları kullanılarak doldurulması işlemidir. Bu amaçla doku genişletme, saçlı deri flepleri ve mikrogreftler gibi pekçok değişik teknik kullanılır. Saç ekimi yapılacak kişinin ensesinde ve başının yan tarafında sağlıklı saçlara sahip verici alanların olması gerekir. Ugulanacak tedavinin yeterliliği saçsız alandaki genişliğe, verici alandaki saçın durumuna bağlıdır. Diğer bir deyişle, tüm saç onarımı ameliyatlarında kişinin kendi saçları kullanılır.
Kimler bu ameliyat için uygun adaydır?
En iyi sonuçlar erkek tipi kelliği olan ve saç dökülme periyodu durmuş olan erkeklerde elde edilir.
Bu ameliyatta neler yapılır?
Doku genişletilmesi; saçsız olan bölgenin hemen komşuluğundaki saçlı derinin altına yerleştirilen özel balonların (doku genişleticiler) belirli zaman aralıkları ile şişirilerek saçlı derinin genişletilmesi esasına dayanır. Genişleyen bu saçlı deri, ikinci bir ameliyat ile çıkartılan saçsız derinin yerine iletilir ve saçsız yüzey küçültülür veya yok edilir.
Flep cerrahisi: saçlı olan bölgelerden kaldırılan deri parçalarının bir ucundan eski bölgelerine bağlı kalarak, kanlanması korunmuş olarak saçsız bölgelere taşınması işlemidir.
Saç ekimi; ense bölgesindeki saçlı deriden alınan saç dokularının saçsız bölgelere ekilmesi işlemidir. Greftler şekil ve büyüklüklerine göre değişiklikler gösterirler. Punch (dairesel) greftler, genellikle 10 -15 saç kılı, mini greftler de 3 – 5 saç kılı içeren deri parçacıklarıdır. Mikrogreftler ise taşınabilen en küçük saç dokularıdır ve 1-2 saç kılı içerirler. Bütün bu yöntemlerin biri veya birkaçı birlikte kullanılabileceği gibi, saç ekimi işlemi de özellikle saçının tamamına yakınını kaybeden bölgeler için birden fazla seans uygulama gerektirebilir.
Ameliyat hakkında bilgi
Operasyon süresi uygulanan tekniğe bağlı olarak değişir. Flep tekniği için 1-2 saat, mikrogreft yöntemi için seans başına ortalama 3-5 saat gerekir. Operasyon genellikle lokal anestezi ve sedasyonla yapılır. Flep ve doku genişletme için genel anestezi kullanılabilir. Hasta genellikle aynı gün taburcu edilir.
Ameliyata bağlı normalde beklenen rahatsızlıklar nelerdir?
Geçici ağrı, saçlı deride gerilim, erken dönemde doğal olmayan bir görünüm.
Ameliyatın riskleri vardır ve önceden bilinmesi gerekir
Doğal olmayan asimetrik görünüm, enfeksiyon, aşırı kötü yara izleri, transplante edilen saç dokusu veya flebin tamamen veya kısmen kaybı istenmeyen sonuçlar arasında sayılabilir. Şu asla unutulmamalıdır ki; cerrah ne kadar yetenekli, ameliyathane ne kadar steril ve ameliyat ne kadar başarılı olursa olsun her zaman az da olsa bir komplikasyon ihtimali vardır. Ve komplikasyon her zaman belli bir sebebe bağlı olmayabilir.
Normale dönüş ne kadar zaman alır?
Hasta 2-5 günde normal işine dönebilir. Bir hafta sonunda hafifçe ve örselemeden başınızı yıkayabilirsiniz. Banyo, ameliyat bölgesindeki kan ve ilaç gibi yabancı maddeleri uzaklaştırarak enfeksiyon riskini azaltır ve iyileşmeyi çabuklaştırır. Nihai sonuç uygulanan cerrahi işleme bağlı olarak 18 ay veya daha uzun bir sürede elde edilir. Mikrogreft yönteminde istenen sonuç için birkaç seans gerekebilir. Sonuçlar kalıcıdır.

Leave a reply