Derinin Kanserleşebilen Lezyonları

Derinin kanserleşebilen  “Premalign” selim lezyonları

 

Derinin her tür selim lezyonu değil, ancak bazı selim lezyonlarının kanser’e değişme riski vardır. Bu kansere değişme riskine sahip selim lezyonlar ‘prekanseröz’ veya ‘premalign’ lezyon olarak anılırlar. Kanser etyolojisinde, bu tür selim lezyonların uzun süreli varlığı ve bir müddet sonra kanser’e değişmesi sık görülen bulgular arasındadır. Bu selim lezyonlar kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

Aktinik keratoz:

Solar keratoz olarak da adlandırılan bu lezyon, daha çok yaşlı hastalarda görülen ve premalign lezyonlar arasında sıklığı en fazla olan  deri lezyonudur. UV ışığının kümülatif etkisinin bu lezyonun gelişiminde etkisi olduğu gösterilmiştir.

Aktinik keratoz, aralıklı olarak dizilen, düzgün sınırlı, makulo papüler ve eritematöz olan, kuru ve rengi değişiklik gösterebilen bir tür deri lezyonudur.

Mikroskopik olarak, epidermiste diskeratoz ve akantozis ile beraber görülebilen hiperkeratoz ve parakeratoz  adacıklarından oluşur. Ayrıca kollajen dejenerasyonu ve lenfosit infiltrasyonu da gözlenebilir.Tanı biyopsi ile konur, tedavi de cerrahi eksizyon yeterlidir. Bu dönemde eksize edilmediğinde % 4 oranında yassı epitel hücreli kansere dönüşme riski taşır.

 

Lökoplazi: Ağız mukozası veya diğer mukozaların beyaz renkte lekeler şeklindeki lezyonudur. Kötü ağız hijyeni ve sigara içenlerde daha sıktır. % 15 olguda deri kanserine dönüşür.

 

Bowen Hastalığı: 

Bazı yazarlar in situ yassı epitel hücreli kanser olarak kabul ederler. Glans penisin Bowen hastalığı Queyrot’ın eritroplazisi olarak tanımlanır ve sıklıkla penis saftı üzerinde bulunan soliter bir plak şeklindedir. Kabuklanma, ülsere plak, keratotik plak şeklinde de görülebilir. Lezyonlar bazen fazla pigmentedir ve melonomayı andırabilir. Tanıyı kesinleştirmek için biopsi gerekmektedir. Tedavi edilmediği takdirde % 5 oranında invazif yassı epitel hücreli karsinoma dönüşebilir. Cerrahi eksizyon, küçük lezyonlar için en iyi tedavi seçeneğidir. Kryoterapi ve CO2 lazer metotlarıyla da uzun yıllardır başarılı sonuçlar alınmaktadır.

 

Queyrot’un eritroplazisi:

Bu hastalık bir insitu karsinomdur ve glans penis ile sünnet derisinin iç tarafında eritematöz plak olarak gözükür. Soliter veya çok sayıda olabilir. Hastalar genellikle kaşıntı, ağrı, kanama ve sünnet derisinin retraksiyonunda güçlükten şikayet ederler. Zamanla klinik ülserasyon meydana gelebilir ve invazif  yassı hücreli karsinom gelişebilir. Çoğu hasta 50 li yaşlarda veya daha yaşlıdır. Tanı biopsi yapılarak intraepidermal karsinoma insitunun histolojik bulgularının gösterilmesiyle kesinleştirilir. Cerrahi eksizyon bir tedavi seçeneğidir ama topikal 5-FU ve CO2 laserde kullanılabilir.     

 

Keratoakantoma:

Nadir görülen ve güneşte kalmış bölgelerde görülen bir lezyondur, hızlı büyür. Önce pembe bir papül olarak başlar, 2-3 ay boyunca bu halde statik kalır daha sonra bu lezyonun ortası hiperkeratotik bir hal alır. Kendiliğinden geçip kaybolma şansı vardır. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte kıl foliküllerindende orjinini alır. Yanardağ kraterine benzetilen bu lezyonun hem makroskopik hem de mikroskopik görünümü yassıepitel hücreli kanser ile kolayca karıştırılabilir. Tedavisi cerrahi eksizyondur.

 

Kronik Yara (anstabil nedbe, İyileşmeyen Yara, Tekrarlayan yara,)

Uzun yıllar kapanmayan veya zaman zaman kapanıp tekrar açılan ve kalıcı olarak tam kapanmayan yaralardan kanser gelişebilir. Tekrarlayan mikrotravmalarda benzer şekilde kronik yaralardır ve bu tür yaralar varlıklarını 8-10 yıl kadar sürdürürlerse buradan deri kanseri gelişebilir. Marjolin ülseri’de adı verilen bu kanserler kronik enflamasyonun sekonder genetik değişikliklere yol açması sonucu gelişirler.

More Articles

 • Deri Tümörleri İle İlgili Sendromlar

  Deri tümörlerinin bazı sendromlarla yakın ilişkisi vardır. Bu sendromların bazıları tümöre zemin hazırlarken bazılarında tümor sendromun bir parçasıdır. 

 • Generics strategies

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Consumption mortality

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Muscle fitness

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.