Medicenter Clinic

Being in control of your life and having realistic expectations about your day-to-day challenges are the keys to stress management.

— Josh Billings
 • 2702 Memory Lane Chicago, IL 60605

  Please remember we care about your privacy.

 • CONTACT US
 • In Case of Emergency Call (510) 210-5225

  Please remember we care about your privacy.

 • CONTACT US

Yanık Cerrahisi ve Tedavi Yöntemleri

Yanık hastanın olay yerinde değerlendirmesi ilk (primer) ve yeniden (sekonder) değerlendirme olarak iki aşamada yapılır. Primer değerlendirmede hızlı ve sistematik bir yaklaşımla hayatı tehdit eden durumlar belirlenir. Bu aşamada ilk girişimler acil müdahale ve ilk yardım işlemleri yapılır. Yanıklı hastanın ilk tedavisi  diğer travmalı hastalarda olduğu gibidir. Dikkatler sırasıyla hava yolu, solunum, dolaşım ve boyun vertebralarının immobizasyonuna çevrilir. İkinci aşamada daha ayrıntılı tepeden tırnağa yapılan değerlendirmedir. Daha sonra transportu gerçekleştirilir ve şok tedavisinin ardından idame tedavisi ve yara tedavisi sürüdürülür.

Yanık yarası tedavisi yanığın derinliğine göre planlanır ve sürdürülür.Yanık yarası küçük ya da geniş olamayan yanıklı hastaların tedavisi genellikle ayaktan sürdürülür. 

Yanık yarasına yapılan pansumanlar eskiden bu yana açık ya da kapalı pansuman olarak iki grupta toplanırdı. İkinci dünya savaşından sonra oldukça popüler olan ancak günümüzde popüleritesini kaybeden açık pansuman yöntemi  artık hemen hemen küçük yanıklar hariç pek kullanılmamaktadır.

Yanık Cerrahisi Genel Servisler

 • Yüz Yanıkları
 • Yanıkta Tanımlamalar
 • Yanık Sonrası ve Yaraların Takibi
 • Yanık Şoku
 • Yanık Erken Dönem Tedavisi
 • Kimyasal Yanıklar
 • Elektrik Yanıkları ve Çarpmaları
 • El Yanıkları

Please call (510) 210-5225

Or contact us via email form below

We will contact you within one business day.